» » Θεόδωρος Βασιλικός - Αγίου Νεκταρίου του Εν Αιγίνη Ακολουθία

Θεόδωρος Βασιλικός - Αγίου Νεκταρίου του Εν Αιγίνη Ακολουθία FLAC album

Θεόδωρος Βασιλικός - Αγίου Νεκταρίου του Εν Αιγίνη Ακολουθία FLAC album
Title:
Αγίου Νεκταρίου του Εν Αιγίνη Ακολουθία
Performer:
Θεόδωρος Βασιλικός
Style:
Religious
FLAC album size:
1934 mb
Other formats:
MP1 AU MOD MIDI AA DTS AC3
Rating:
4.5 ✪
Θεόδωρος Βασιλικός - Αγίου Νεκταρίου του Εν Αιγίνη Ακολουθία FLAC album

Tracklist

1 Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν... Κύριε ἐκέκραξα πρὸς Σὲ... Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου... Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος... Σήμερον λαμπρῶς εὐφραίνονται... Ἰδιόμελα.
2 Σήμερον φαιδρῶς ἐξέλαμψε... Δοξαστικόν. Χαίροις ὁ ἐν ἐσχάτοις καιροῖς... ἀπόστιχα. Ἔχει μὲν ἡ οὐράνιος Ἱερουσαλήμ... Δοξαστικὸν τῶν ἀποστίχων.
3 Θεὸς Κύριος... Τῷ Ἱεράρχῃ τοῦ Χριστοῦ Νεκταρίῳ... Οὐ σιωπήσωμεν ποτὲ Θεοτόκε..
4 Αἱ α´ καὶ γ´, ᾡδαὶ τοῦ κανόνος. Αἴτησις. Πηγὴ δαψιλῆ...
5 Αἱ δ´, ε´, καὶ στ´, ᾡδαὶ τοῦ κανόνος.
6 Οἱ Ἱερεῖς τοῦ Κυρίου... Κοντάκιον.
7 Ἡ τάξις τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου. Αἱ ζ´, η´, καὶ θ´, ᾡδαὶ τοῦ κανόνος.
8 Τρισάγιον. Σηλυβρίας τὸν γόνον... Ἀπολυτίκιον, ἀπόλυσις.. Πᾶσιν ἀντιλήπτωρ φρουρός... Δέσποινα πρόσδεξαι... Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου ... Δι᾽εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων...
9 Τὰ 24 Μεγαλυνάρια πρὸς τὸν θαυματουργὸν Ἅγιον Νεκτάριον τὸν ἐν Αἰγίνῃ.

Notes

Ψάλλει ὁ πρωτοψάλτης καὶ χοράρχης κ. Θεόδωρος Βασιλικὸς συνοδείᾳ Ἰ ἰσοκρατημάτων. Ἐκφωνεῖ ὁ αιδεσιμότατος πατὴρ Γεώργιος Μαυροειδής.